Välkommen till Röntgenveckan 2016!

Röntgenveckan 2016 kommer vara i Stockholm med temat värdebaserad radiologi, ett begrepp som är aktuellt men samtidigt inte enkelt att definiera. I takt med att sjukhusen i Sverige, däribland Nya Karolinska Universitetssjukhuset, ställer om från ett produktionsorienterat till ett värdebaserat förhållningssätt är det viktigt att förstå och realisera begreppet värdebaserad radiologi, eller precision medicine.

Med värdebaserad radiologi som tema för Röntgenveckan vill vi erbjuda ett smörgåsbord av föreläsningar, seminarier och temadiskussioner om hur vi på bästa sätt kan skapa diagnostik som är av värde för patienterna och som inspirerar och engagerar de som utövar professionen. Syftet är att nå bortom ekonomiska managementteorier och istället diskutera och öka vår kunskap om hur vi kan göra rätt vårdinsats på rätt patient vid rätt tidpunkt. För detta behövs samverkan mellan människor med många olika kompetenser och utgångspunkter, något som gör Röntgenveckan till den naturliga arrangören för denna angelägna diskussion.

Kongressen anordnas av de bild-och funktionsmedicinska klinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset i samverkan mellan Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin och Svensk förening för Röntgensjuksköterskor. Röntgenveckan äger rum på Nya Kistamässan och den arrangeras tillsammans med kongressbyrån Akademikonferens. Den som vill kan även besöka Nya Karolinska Universitetssjukhuset under Röntgenveckan.

Varmt välkomna till Stockholm i september 2016!

    Load More