Abstracts

Observera att det fortfarande går bra att skicka in abstract till fria föredrag och till nya avhandlingar.

Skicka in abstract

 

Riktlinjer för abstracts till vetenskapliga presentationer

Ett stort tack till Dig som vill föreläsa på Röntgenveckan 2016.

Varje presentation beskrivs i form av ett kortfattat abstract. Ditt abstract får vara maximalt 2000 tecken.

Försök att vara så kort och tydlig som möjligt. Inga bilder eller tabeller får bifogas.

 

Titel: Försök att skapa en titel som gör Ditt föredrag lockande.

Föreläsare/författare: Namn, sjukhus, tjänsteort samt yrkeskategori.

Syfte: Syftet med arbetet/presentationen i en eller ett par meningar.

Material och Metod: En koncentrerad beskrivning

Resultat: De viktigaste i några sammanfattande meningar med eventuella sammanfattande numeriska resultat.

Slutsats: Slutsatser i maximalt ett par meningar

 

Länk för att skicka ditt abstract senast 12 maj är:  http://goo.gl/forms/jwbFcaCFjx

Återkoppling till dig på ditt inskickade abstrakt sker någon gång mellan 15 april till 15 maj.

Vid frågor kontakta rontgenveckan2016@karolinska.se.