Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Senast 2016-06-01 2016-06-02–2016-08-25 2016-08-25 eller senare
En dag 3000 ex. moms 4000 ex. moms 4500 ex. moms
Två dagar 4500 ex. moms 5500 ex. moms 6400 ex. moms
Alla dagar 6500 ex. moms 7300 ex. moms 7900 ex. moms
Student, en dag 1500 ex. moms 1500 ex. moms 1500 ex. moms
Student, två dagar 2000 ex. moms 2000 ex. moms 2000 ex. moms
Student, alla dagar 2500 ex. moms 2500 ex. moms 2500 ex. moms

 

Student

Student

Student under grundutbildning kan mot uppvisande av Mecenatkort delta för ett speciellt studentpris. Kortnumret ska anges vid anmälan och medföras till kongressen.

På anmälan kryssar du i ”Deltagare”.

Fria föredragshållare

Fria föredragshållare

Presentation av projekt på kandidat– eller magisternivå, ST- läkarprojekt, avhandling, och fallpresentationer (ST-program) samt liknande framställningar.

På anmälan kryssar du i ”Deltagare”.

Moderator

Moderator

Som moderator deltar du kostnadsfritt den dag eller de dagar som ditt uppdrag utförs, inklusive socialt program. Önskar du delta ytterligare dag/dagar betalar du ordinarie kongressavgift för den dagen/dagarna.

Exempel: Om du är moderator en dag och deltar i övrigt två dagar, ska du ange samtliga tre dagar i din anmälan. Faktura skickas sedan på de dagar du inte modererar.

Resa och uppehälle står man för själv.

Inbjuden föreläsare

Inbjuden föreläsare

Inbjuden föreläsare deltar kostnadsfritt hela veckan, inklusive kvällsarrangemang.
Markera vilka dagar du deltar och anmäl dig till kvällsarrangemangen i anmälningsformuläret.

Deltar du endast under den dagen du föreläser står Röntgenveckan för resekostnaden, samt att du under den dagen deltar kostnadsfritt inklusive kvällsarrangemang. Resan bokar man själv och ersätts efter konferensen. Information om reseersättning kommer att skickas via e-post.

Bankett

Banketten på Stockholms Stadshus ingår inte i deltagaravgiften utan kostar 200 kr exkl. moms.
Antalet platser är begränsade, så anmäl dig i god tid.

Föranmälan till kurser under Röntgenveckan

I det ordinarie programmet pågår ett antal kurser för de deltagare som vill fördjupa sig i ett specifikt ämne.

Antal platser är begränsade och föranmälan krävs. Om en kurs är fulltecknad kommer det att vara markerat i anmälningsformuläret. För ST-läkare krävs personnummer enligt SoS intyg.

European Diploma of Radiology (EDIR)

För läkare som vill skriva Europeisk radiologiexamen ( European Diploma of Radiology) sker anmälan till EDIR separat på myEBR.org

Vill man även deltaga på Röntgenveckan, sker anmälan separat på Röntgenveckan.se

Anmälningsvillkor

Betalning

Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller faktureras.

Om du väljer att betala med faktura kommer en administrativ avgift om 100 kr + moms att tas ut. Fakturan skickas med post.

Bekräftelse

Bekräftelse på din anmälan skickas per e-post inom en vecka efter att du anmält dig. Har du inte fått någon bekräftelse inom en vecka, vänligen kontakta konferenssekretariatet per e-post: registrering@rontgenveckan.se.

Byte av deltagare

Byte av deltagare kan ske när som helst. För att byta deltagare, kontakta konferenssekretariatet per e-post: registrering@rontgenveckan.se.

Avbokning

Avbokning görs skriftligt till konferenssekretariatet, gärna per e-post: registrering@rontgenveckan.se. Om avbokning görs senast den 16 augusti 2016 kommer en avbokningsavgift om 800 kr exkl. moms att tas ut. Om du redan betalat din faktura återbetalas den fakturerade avgiften förutom 800 kr exkl. moms. Vid avbokning efter den 16 augusti 2016 sker ingen återbetalning eller reducering av deltagaravgiften.