Jag har inte fått någon bekräftelse – vad gör jag då?

Det är viktigt att ha mottagit en bekräftelse på din anmälan för att din plats på konferensen ska vara garanterad. Om du inte har fått någon bekräftelse, vänligen kontakta konferenssekretariatet på registrering@rontgenveckan.se.