Föreläsare

Information till föreläsare och moderatorer vid Röntgenveckan 2016

Tack för att du ställer upp som föreläsare och/eller moderator vid Röntgenveckan 2016. I programmet som finns på www.rontgenveckan.se hittar du information om vilken dag, tid på dagen och i vilken lokal på Kistamässan som du skall föreläsa/vara moderator.

På Kistamässan finns under Röntgenveckan ett Servicecenter där du senast två timmar innan start för den session du deltar i lämnar in din presentation på ett USB-minne i ppt/pptx eller pdf format. I Servicecentret kan du även kontrollera på plats att din presentation fungerar. Undvik att använda för stora filer (>50 Mb) och filmklipp om detta inte är viktigt för den typ av presentation du skall hålla. Om du har filmklipp, var noga att i Servicecentret kontrollera att dessa fungerar när du lämnar in presentationen.

I varje föreläsningssal finns utöver en fast PC finnas en extra kabel så att man kan ha med sig laptop (PC eller Mac) om man inte vill ladda upp presentationen från ett USB minne eller enbart kan använda Keynote för sin presentation direkt från egen laptop. I dessa fall rekommenderar vi ändå att ni har med er en backup av er presentation i pdf eller ppt/pptx format på ett USB minne. Presentationerna ska ha bildformat 16:9. Vissa projektorer har format 4:3 men kan justeras till 16:9 och de projektorer som är 16:9 format kan köra även 4:3 format men då fyller inte bilden ut på hela duken. Rum E3-E8 har HDMI-anslutning, resten av mötesrummen har VGA-anslutning.

För er som har angett att ni vill ha interaktiva frågor med mentometerfunktion via deltagarnas smartphones eller läsplattor behöver ni skapa ett konto på www.voxvote.com. Ni skapar sedan era frågor i denna webplattform.  Vi rekommenderar att ni innan Röntgenveckan gör en testsession hemmavid med några åhörare för att bekanta er med funktionaliteten. Vid ankomst till Servicecentret finns möjlighet att få hjälp med Voxvote och kontrollera att era mentometersessioner fungerar. I Servicecentret samt i varje föreläsningssal där mentometerfunktion kommer att användas finns även funktionärer som kan hjälpa er och deltagarna med hur Voxvote fungerar. För att vårt vetenskapliga program ska fungera så bra som möjligt ber vi dig som ska hålla ett föredrag lämna in din presentation i god tid. Senast två timmar innan start lämnar du det till vårt Servicecenter Kistamässan, då gärna på ett USB-minne i pdf och/eller .pptx/.ppt format.