Vanliga frågor

Anmälan

Vi har noterat att det ibland uppstår problem på anmälningssidan när man försöker anmäla sig från vissa arbetsplatser, framförallt sjukhus, där brandväggarna inte tillåter de krypterade sidor som vårt anmälningsformulär ligger på. Om du stöter på problem, prova gärna att göra din anmälan hemifrån eller via en enhet som inte är kopplad till din arbetsplats nätverk.
Anmälan är öppen under hela Röntgenveckan. För att anmäla dig till banketten, vänligen kontakta oss på registrering@rontgenveckan.se.
Det är viktigt att ha mottagit en bekräftelse på din anmälan för att vara garanterad en plats på konferensen. Om du inte har fått en bekräftelse inom en vecka efter du gjort din anmälan, vänligen kontakta konferenssekretariatet på registrering@rontgenveckan.se.
Deltagaravgiften för Röntgenveckan höjs den 1 juni samt den 25 augusti. För studenter gäller samma pris under hela anmälningsperioden. Se fliken ”Anmälan” för mer information.
Vi har noterat att i vissa bekräftelser som skickats ut ser det ut som att man bara är anmält till ett datum, fast man kryssat i flera i sin anmälan. Detta är ett systemfel och vi hoppas att det är fixat snart. I själva anmälan är alla dagar fortfarande ikryssade, det är bara i bekräftelsen som de inte syns.
Nej, man behöver endast anmäla sig till de kurser som går att kryssa för i anmälningsformuläret. Resten av föreläsningarna är öppna för alla deltagare.
Om kursen fortfarande gick att anmäla sig till i formuläret har du fått plats på den.
Nej, tyvärr. Eftersom man automatiskt får en plats på de kurser man anmäler sig till i formuläret så ska du inte välja flera som går samtidigt. Då tar du nämligen upp en plats på alla kurserna, trots att du endast ska delta i en av dem. Detta gör att andra inte får chansen att anmäla sig trots att det kanske finns platser kvar. Om du valt flera kurser finns det risk att du inte får plats på den du helst vill gå på eftersom vi då måste välja åt dig.

Registrering

Du kommer under v. 36 få ett e-postmeddelande med en streckkod som du antingen skriver ut eller sparar i din mobiltelefon och tar med till Röntgenveckans registrering. På plats kommer din streckkod att scannas och din namnskylt skrivs då ut.

Om du inte har möjlighet att ta med din streckkod uppger du ditt namn i registreringsdisken så skriver vi ut din namnskylt manuellt istället.

Registreringen öppnar kl. 07.30 varje dag under hela Röntgenveckan.